Markkinointitietojen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
: MakeupPark Lilli
Y-tunnus: 1962851-9
Osoite: Marjamäentie 19, 37550 Lempäälä

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Lilli Laukkanen
puhelin: +358 456503179, 


sähköposti: info@makeupparklilli.fi

Rekisterin nimi
:  MakeupPark Lillin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään MakeupPark Lillin myynnin edistämistarkoituksessa. Tietoja käytetään lisäksi markkinointitoimenpiteitä ja muuta tiedotusta varten.
Käytämme asiakasrekisterin tietoja:
• asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, jotta saat yksilöllistä ja laadukasta palvelua.
• yhteydenpitoon varausten varmistamiseksi ja mahdollisiin muihin palveluun liittyviin yhteydenottoihin.
• asiakaskortistoa käytämme sinulle aiemmin tehtyjen töiden tietojen ja käytettyjen tuotteiden tallentamiseen.

Rekisterin tietosisältö


Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asiakkuutta voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.
• Henkilön nimi
• Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)
• Asiakas-ID
• Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
• Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
• Evästetiedot

Säännönmukaiset tietolähteet


Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika.

Asiakkaan henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta muiden kuin MakeupPark Lillin hyödynnettäväksi. Tietoja säilytetään niin kauan, kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.  /Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa käytetään evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Tarkastus- ja korjausoikeus


Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.